top of page

СКТБ ГЕОФІЗИК займається широким спектром наукових розробок в сфері гірничої справи, геомеханіки, будівництва, вибухової справи, сейсмобезпеки, тощо. В тому числі, математичним моделюванням механізму формування хвильових процесів у вогнищі вибуху й закономірностями їх поширення в однорідних і шаруватих ґрунтах та гірських породах за наявності перешкод і елементів конструкцій. Розвиваються чисельні методи для створення алгоритмів і програмного забезпечення при вирішенні конкретних завдань з моделювання:

  • циліндричних одиночних і групових вибухів зарядів;

  • поширення хвиль в однорідних і шаруватих ґрунтах за наявності в них перепон та елементів конструкцій;

  • взаємодії сейсмовибухових хвиль з підземними та поверхневими об'єктами, що охороняються.

  • створенням сучасного цифрового комплексу апаратури для реєстрації швидкоплинних осциляційних процесів, в тому числі сейсмовибухових хвиль;

  • розробкою методів визначення сейсмічної стійкості різних об'єктів з урахуванням частотних характеристик вибухової хвилі й об'єкта для розрахунку параметрів вибухових робіт;

  • експертною оцінкою незапланованих вибухів з урахуванням різних руйнівних чинників.

Наукові розробки

Також науково-практична діяльність компанії полягає у

  • розробці нових сейсмобезпечних технологій ведення вибухових робіт і оцінці існуючих технологій з подальшою видачею рекомендацій;

  • розробці нормативної документації з оцінки допустимих рівнів сейсмічної безпеки для різних типів об'єктів;

  • попередній експертизі проектів на проведення спеціальних вибухових робіт з руйнування об'єктів з урахуванням сейсмобезпеки спроуд, що охороняються;

  • аналізі й експертній оцінці аварійних вибухів, терактів та ін.

bottom of page